ÖT logo_röd_PA3 Kontakta oss

Pris per föreställing rör sig mellan 3.100 - 5.100 kr. Inkl soc.avg.
Detta med hänsyn till enskilda föreställningar i närområde, turné, sön- och helgdagar.

 Kostnader för resor och traktamenten tillkommer enl Sv Teaterförbundet..

För övrig infomation och bokning
 Öppna Teatern
Upplandsgatan 27 
113 60 STOCKHOLM
Tel: 08-30 70 06
Mailto: info@oppnateatern.se