ÖT logo_röd_PA3 Välkommen

Välkommen till Öppna Teatern

Teatern grundades 1967 av Elisaveta och är nu Sveriges äldsta fria grupp.

Vi spelar i Stockholms län och turnerar även över hela landet med föreställingar för såväl vuxna som barn.

Dessa produktioner är konstruerade så att vi skall kunna få plats överallt, både i stora och små sammanhang. På scener, i möteslokaler, utomhus mm. Speltiden är oftast ca 35-40 min.

Förberedlsetiden är kort eftersom vi minimerar teknisk utrustning. T.ex medan konferensdeltagarna har paus går vi in och förbereder.

Exempel på spelplatser; Konferenser, utbildningsdagar, möten, skolor, servicehus, sjukhus, teaterföreningar, bibliotek, folkparkerna och fester.

Speciellt för oss är även att vi kan arbeta fram produktioner efter önskemål.

[Öppna Teatern] [Vuxen föreställningar] [Barn föreställningar] [Glädjefyllda minnen] [Kontakta oss]